Explorar la SRG SSR cun «Metro»

«Metro» maina da staziun a staziun als temas interessants ed impurtants da savair en e davart la Societad svizra da radio e televisiun SRG SSR. Ins vegn a savair, pertge che la SSR ha bain in'incumbensa publica e n'è tuttina nagin institut dal dretg public. Ins emprenda ad enconuscher la furma d'organisaziun unica da la SSR e vesa tge finamiras che la SSR ha en l'avegnir. «Metro» è in instrument per persunas che han gugent infurmaziuns spertas, ma era per quellas che vulan savair insatge pli precis. «Metro» s'adressescha a novs collavuraturs, ma era «veglias vulps» pon anc scuvrir l'ina u l'autra chaussa davart la SSR. Era persunas che na lavuran betg tar la SSR, èn natiralmain envidadas cordialmain d'emprender ad enconuscher meglier la SSR a maun da «Metro». L'emprima staziun da mintga lingia infurmescha cun in pled davart ils pli impurtants fatgs. La segunda staziun sa profunda gia pli fitg en in tema. En la staziun trais chatt'ins infurmaziuns detagliadas e tgi che clicca sin la quarta staziun arriva a las unitads d'interpresa Radiotelevisione svizzera (RSI), Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR), Radio Télévision Suisse (RTS), Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) e swissinfo (SWI).

La SSR – a favur da la societad

Savens e per sbagl vegn la SSR entitulada sco interpresa dal stadi – correct è però: la SSR è ina societad privata manada tenor il dretg da la societad anonima che gestiunescha in'interpresa da medias. La Lescha federala davart radio e televisiun (LRTV) e la concessiun obligheschan la SSR d'ademplir in'incumbensa sociala particulara. Questa incumbensa stat en il senn dal service public. Il service public en il sectur da las medias sa cumpona tenor la chapientscha svizra dals suandants elements: cuntanscher l'entira populaziun en tut las regiuns linguisticas, represchentar la diversitad d'opiniuns e da cultura ed esser independent dals interess politics ed economics. Persuenter survegn la SSR daners da taxas per finanziar questa incumbensa.

Las activitads, l'organisaziun e la finanziaziun da la SSR vegnan definidas principalmain da la Confederaziun e survegliadas da l'Uffizi federal da communicaziun (Ufcom). Entaifer las cundiziuns da basa tras la constituziun, la lescha e la concessiun è la SSR però independenta: nagin na dastga intervegnir en la lavur redacziunala da la SSR.