Explorar la SRG SSR cun «Metro»

«Metro» maina da staziun a staziun als temas interessants ed impurtants da savair en e davart la Societad svizra da radio e televisiun SRG SSR. Ins vegn a savair, pertge che la SSR ha bain in'incumbensa publica e n'è tuttina nagin institut dal dretg public. Ins emprenda ad enconuscher la furma d'organisaziun unica da la SSR e vesa tge finamiras che la SSR ha en l'avegnir. «Metro» è in instrument per persunas che han gugent infurmaziuns spertas, ma era per quellas che vulan savair insatge pli precis. «Metro» s'adressescha a novs collavuraturs, ma era «veglias vulps» pon anc scuvrir l'ina u l'autra chaussa davart la SSR. Era persunas che na lavuran betg tar la SSR, èn natiralmain envidadas cordialmain d'emprender ad enconuscher meglier la SSR a maun da «Metro». L'emprima staziun da mintga lingia infurmescha cun in pled davart ils pli impurtants fatgs. La segunda staziun sa profunda gia pli fitg en in tema. En la staziun trais chatt'ins infurmaziuns detagliadas e tgi che clicca sin la quarta staziun arriva a las unitads d'interpresa Radiotelevisione svizzera (RSI), Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR), Radio Télévision Suisse (RTS), Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) e swissinfo (SWI).

La Societad svizra da radio e televisiun (SSR) è cun clera finamira per via – er en temps turbulents

La branscha da medias sa mida radicalmain: models da fatschenta tradiziunals vegnan mess en dumonda en il temp da l'internet, la concurrenza en Svizra ed a l'exteriur crescha ed er il pievel svizzer sco gruppa en mira sa mida – e cun el er il cumportament en connex cun las medias. Ultra da quai èn era las cundiziuns politicas che mettan cunfins a la SSR ina sfida quotidiana. Per betg perder ord egl la finamira, definescha la SSR las finamiras e prioritads dals proxims onns en sia strategia d'interpresa e procura uschia che tut las unitads d'interpresa lavuran per la medema chaussa e che tut ils collavuraturs èn infurmads davart las finamiras communablas. En temps plitost turbulents sco oz vul quai dir da per exempel era posiziunar la chasa da medias sco chasa multimediala en l'ambient che sa mida.